قلم چی

بررسی و تحلیل آزمون های آزمایشی کانون فرهنگی آموزش ( قلم چی).

گزینه دو

تحلیل و بررسی کنکور آزمایشی گزینه دو توسط دبیران نامی کنکور.

گاج

تحلیل و بررسی آزمون آزمایشی سازمان  گاج با دبیران نامی کنکور.

کلاس های ما

به خودت ایمان داشته باش
دنیا هم به تو ایمان خواهد آورد

درباره
علم روز
کنکور

علم روز کنکور در طول سالهای اخیر ، همواره تلاش کرده تحلیل مناسبی از آزمون های آزمایشی به دانش آموزان ارائه دهد.علم روز کنکور در این راستا از برترین و نامی ترین اساتید کنکور کشور بهره می برد.