تبلیغات

اگه مایل به تبلیغات در سایت علم روز کنکور هستید ، بعد از مطالعه ی جدول زیر فرم پایین صفحه را به دقت پر کنید.

 
 صفحه ی اصلی یک ماهموجود نیست  486*60500 هزار تومان 
 ستون کناری وبلاگ  یک ماه موجود نیست   486*60 300 هزار تومان 
 صفحه ی نظر سنجی قلم چی  یک ماه موجود نیست   486*60 300 هزار تومان 
 صفحه ی نظر سنجی گزینه 2  یک ماه موجود نیست   486*60 200 هزار تومان 
 صفحه ی نظر سنجی گاج  یک ماه موجود نیست   486*60 200 هزار تومان 
 بالای صفحات تحلیل قلم چی  یک ماه موجود نیست   486*60 300 هزار تومان 
 بالای صفحات تحلیل گزینه2  یک ماه موجود نیست   486*60 200 هزار تومان 
 بالای صفحات تحلیل گاج  یک ماه موجود نیست   486*60 200 هزار تومان 
 صفحه ی جروات  یک ماه موجود نیست   486*60 200 هزار تومان 
 صفحه ی برنامه ریزی درسی  یک ماه موجود نیست   486*60 300هزار تومان